CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Năng lực tài chính

Cập nhật: 05-09-2017 08:25:26 | Giới thiệu | Lượt xem: 970

Năng lực tài chính

+ Vốn điều lệ : 125.000.000.000 VNĐ

+ Vốn chủ sở hữu : 159.593.490.517 VNĐ

- Doanh thu 3 năm gần nhất:

+ 2017: 507.398.951.566 VNĐ

+ 2018: 750.575.272.957 VNĐ

+ 2019: 672.435.129.228 VNĐ

- Tín dụng:

+ Ngân hàng cung cấp tín dụng: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - CN Lê Chân (Vietinbank).

+ Tổng tiền tín dụng : 360.000.000.000 VNĐ