CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Hồ sơ năng lực 2020

Cập nhật: 05-09-2017 08:48:38 | Hồ sơ năng lực | Lượt xem: 3974

Hồ sơ năng lực 2020

link tải về hồ sơ năng lực
Song Ngữ Anh - Việt : https://drive.google.com/file/d/1UCOnfbUD4z0sfAPgwpGyKxv6fYeZBfki/view?usp=sharing
Song Ngữ Trung - Việt ( giản thể): https://drive.google.com/file/d/1UCOnfbUD4z0sfAPgwpGyKxv6fYeZBfki/view?usp=sharing
Phổn thể: https://drive.google.com/file/d/1LLC6K3OAzlBkHZ6gXSDj7q4pa01rS86b/view?usp=sharing